Defnyddio’r Gymraeg ym myd y campau

Wyddoch chi bod Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi creu deunyddiau Cyfrwng Cymraeg ar eich cyfer chi?

Wyddoch chi bod Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi creu deunyddiau Cyfrwng Cymraeg ar eich cyfer chi?

Yn dilyn galw mawr gan aelodau aeth y Gymdeithas ati i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg a Chwaraeon Cymru. Mae’r adnodd yn cynnwys ystod o gymorth ac adnoddau rhad ac am ddim i alluogi aelodau Cymdeithas Chwaraeon Cymru a’r sector chwaraeon ehangach i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.

Mae 1 o bob 5 person yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Mae cynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yn gallu;

  • Denu aelodau a gwirfoddolwyr newydd i’r gamp
  • Cwrdd ag anghenion eich aelodau presennol
  • Creu ymdeimlad o dîm a balchder cenedlaethol

Mae rhestr o dermau chwaraeon defnyddiol yma

Am wybodaeth bellach ewch i wefan Chwaraeon Cymru