Cwis Cyflym 02

Cwestiwn 1

Pryd enillodd Geraint Thomas y Tour de France?


Cwestiwn 2

Enillodd Colin Jackson fedal yng Ngemau Olympaidd Seoul 1988, ond pa liw?


Cwestiwn 3

Chwaraeodd tîm pêl-rwyd Cymru ei gemau cyntaf ym 1949. Pwy oedd y gwrthwynebwyr?