Cwis Cyflym 21

Cwestiwn 1

Mae dynion Cymru wedi wynebu'r Alban ar y cae rygbi ar 128 achlysur. Sawl gêm gyfartal sydd wedi bod rhwng y ddau dîm?


Cwestiwn 2

Ble cynhaliwyd y Gemau Olympaidd gaeaf cyntaf?


Cwestiwn 3

Enillodd y paralympiwr Tanni-Grey Thompson 11 medal aur a daliodd 30 record byd. Sawl gwaith enillodd Marathon Llundain?