Cwis Cyflym 22

Cwestiwn 1
markus-spiske-unsplash

Pryd y gwnaeth tîm hoci iâ Prydain Fawr gymhwyso ar gyfer Gemau Olympaidd y Gaeaf ddiwethaf?


Cwestiwn 2

Mae George North yn dychwelyd i ganol cae ar gyfer ei hanner canfed gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn. Pryd chwaraeodd ei gêm gyntaf yn y twrnamaint?


Cwestiwn 3

Mae yna 150,000 o seddi yn stadiwm mwyaf y byd. Ond beth yw enw'r stadiwm yna?