Ar drothwy’r gêm fawr yn erbyn Croatia cafwyd sïon fod safle Rob Page yn y fantol a bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ystyried enwau eraill ar gyfer y swydd pe bai Cymru’n methu â chyrraedd Ewro 2024.

Mewn cynhadledd i’r wasg yr wythnos hon fe gwestiynwyd Rob Page unwaith eto am hyn, ac yn arbennig am ei gyfarfod diweddar gyda phrif weithredwr y Gymdeithas, Noel Mooney, a’r llywydd, Steve Williams.