A hithau’n wythnos dyngedfennol i Gymru yn eu hymgais i geisio cyrraedd Ewro 2024 yn Yr Almaen ym mis Mehefin daeth y garfan yn ôl at ei gilydd nos Sul am y trydydd mis yn olynol.

Dwy gêm sydd bellach ar ôl yn yr ymgyrch gyda’r daith hirfaith i bellafion Dwyrain Ewrop i wynebu Armenia ddydd Sadwrn (18fed o Dachwedd) yn dod gyntaf cyn gêm gartref yng Nghaerdydd nos Fawrth (21ain o Dachwedd) yn erbyn Twrci.