Darganfyddwch eich gallu i seiclo beic un olwyn mewn amgylchedd hwylus lle bydd gennych chi (yn llythrennol) rywun i bwyso arno.

Gall unrhyw un ddysgu reidio’r beic un olwyn a chwarae Hoci Un olwyn. Mae gennym ni ddigonedd o feiciau un olwyn i chi eu defnyddio a chwarae gyda nhw. Byddwch yn barod i roi cynnig arni gyda chriw cyfeillgar o fechgyn a merched o alluoedd amrywiol.

Costau:

  • £0 hyd nes y gallwch chi feicio hyd y llawr, heb gymorth
  • £5 i oedolion