Ydych chi’n adnabod unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr, clwb neu ysgol sydd wedi dangos cyflawniadau eithriadol ym maes chwaraeon? Gwnewch yn siŵr bod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod drwy eu henwebu ar gyfer Gwobr Chwaraeon Actif Sir Gâr!