Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu gwobr mewn unrhyw fath o chwaraeon yng Ngwynedd eleni ac yn haeddu gwobr i ddathlu’r llwyddiant hynny?

Mae Byw’n Iach eisiau i chi enwebu eich ffrindiau, aelodau tîm, cyd-chwaraewyr neu deulu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Gwynedd sydd yn cael ei chynnal yn y Galeri yng Nghaernarfon ar y 05/12/23

Mae categori addas i bawb, gweler isod:

Categorïau:

  1. Athletwraig iau y flwyddyn
  2. Athletwr iau y flwyddyn