Ystwythder, pŵer a chryfder. Tri o’r sgiliau corfforol sydd angen ar unigolion sydd am gystadlu mewn cystadleuaethau Dyn Cryfaf. Tri o’r sgiliau corfforol sydd angen hefyd ar chwaraewyr rygbi.

Yn hanesyddol, mae yna gysylltiad amlwg wedi bod rhwng y campau, gyda nifer o chwaraewyr rygbi yn mynd ymlaen i gystadlu yng nghystadleuthau Dyn Cryfaf.