Yn dilyn wythnos o gyffro ac antur rhyngwladol ar y cae pêl-droed, a buddugoliaethau i dîm hyn y dynion a’r tîm dan 21, ry’n ni’n troi ein golygon at gynghrair JD Cymru.

Mae yna galendr llawn o gemau yn y JD Cymru Premier ond tawel yw cynnwrf y penwythnos hon yn y JD Cymru Gogledd / JD Cymru De gydag un gêm yn unig ar y calendar a honno rhwng Cwmbran Celtic a Phontardawe.

Teithio i Ffordd Henllys a Pharc Celtic y bydd Pontardawe gyda Chwmbran yn llwyfannu’r gêm am 2.30pm prynhawn Sadwrn.