Mae Hanner Marathon Llanelli yn ôl ar ei newydd wedd eleni, hen newydd wedd hynny yw, wrth i’r cwrs edrych yn debycach i’r rasys cyntaf a drefnwyd rhai blynyddoedd yn ôl.

Un o’r newidiadau pennaf yw na fydd y ras yn cychwyn a gorffen ym Mharc y Scarlets eleni fel y mae wedi gwneud yn y blynyddoedd mwy diweddar, y Caeau Gŵyl bydd y man cychwyn o gorffen yn 2023.

Y newyddion da yw bod y cwrs yn dal i fod yn un sy’n cynnig rhai o’r golygfeydd mwyaf godidog yn Sir Gâr!