Gydag un o benwythnosau gorau’r tymor wedi bod, cafwyd ambell i sgôr annisgwyl, dwy gêm gyda dim on un pwynt o wahaniaeth, ac un tîm yn ailadrodd eu hanes o’r wythnos flaenorol. Er hyn, mae’r gwahaniaeth rhwng y ceffylau blaen, y rhai ar y gwaelodion a’r timau yn y canol yn dod yn fwy amlwg.

Gobeithion Drosodd