Mae’r tymor newydd wedi dechrau ar dân gydag ambell gêm agos er bod eraill yn fwy cyfforddus. Mae dau dîm yn ddi-guro, a dau arall heb ennill gêm. Gyda rownd gyntaf Cwpan Cymru ar y gweill, y gobaith yw bydd gweddill y tymor yn parhau yr un mor gyffrous a’r dechrau.

Di-Guro