Mae tîm rygbi merched yr Urdd yn paratoi i herio goreuon y byd yng nghystadleuaeth ‘Emirates Dubai 7s’.

Ar ddiwedd Tachwedd bydd 12 o lysgenhadon ifanc yr Urdd yn teithio dros 4,000 o filltiroedd i Anialwch Arabia i gystadlu yn un o gystadlaethau rygbi 7 bob ochr mwyaf y byd.

Yn ogystal â herio timau 7 bob ochr o bob cwr o’r byd, bydd tîm yr Urdd yn cymryd y cyfle i rannu iaith a diwylliant Cymru gyda phobl ifanc lleol, ac yn cynnal sesiynau hyfforddi rygbi.