Tymor newydd, timau newydd, cyfreithiau newydd. Mae’r tymor rygbi newydd wedi cychwyn gydag ambell newid o’r gorffennol. Mae Adran 1 wedi tyfu gyda dyrchafiad Wrecsam a’r Wyddgrug, tra bod Dinbych wedi disgyn i’r ail adran. Mae Bro Ffestiniog wedi ei dyrchafu o Adran 3 y Gorllewin i’r ail Adran a’r newyddion mawr o Ynys Môn eleni yw bod Clwb Rygbi Caergybi wedi tynnu allan o’r gynghrair.

Cyfraith Newydd