Efallai wir bod heulwen a gwres mis Mai yn teimlo’n bell yn ôl ond mae llwyddiant un tîm o ardal y Bala yn dal yn fyw yn y cof!

Ym mis Mawrth 2023 dechreuodd taith tîm rygbi TAG merched Ysgol Godre’r Berwyn wrth iddynt gystadlu ym nhwrnament Rygbi TAG Merched yr Urdd yng nghlwb rygbi Dolgellau.