Fe fydd Parc Gwledig Penbre yn llwyfannu Brwydr ar y Traeth penwythnos nesa (6ed a 7fed Ebrill), y ras feicio oddi ar y ffordd fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Does dim lle gwell i gynnal ras o’u math na Pharc Gwledig Penbre a thraeth Cefn Sidan.