Gyda’r tymor yn dirwyn i ben wythnos yma, mae bron pawb bellach wedi chwarae eu gem olaf. Mae hi wedi bod yn dymor cyffrous gyda buddugoliaethau, anafiadau, colledion a chystadleuaeth o safon uchel.

Bethesda v Dolgellau